hotline: (84)643807170
Chào mừng bạn đến với VH-Marine!

Dichvu

 

 

1. CMMS:

Hệ thống quản lý bảo trì máy móc bằng máy vi tính (Computerized Maintenance Management Systems – CMMS)  là ứng dụng phần mềm máy tính để nâng cao công tác quản lý bảo trì máy móc tốt hơn cho ngành công nghiệp.

CMMS cho phép các công ty theo dõi một cách cụ thể:

  • Vị trí sử dụng, xuất xứ, phụ tùng thay thế riêng của từng thiết bị.
  •  Các yêu cầu bảo trì theo từng chiếc lược bảo trì hoặc kết hợp các chiếc lược với nhau như: Preventive maitenance, CBM, corrective maitenance,…  
  •  Chi phí hoạt động sản xuất như: Chi phí phụ tùng sửa chữa, chi phí nhân công cho từng công việc bảo trì đã, đang và sẽ thực hiện.
  •  Các báo cáo về công việc sửa chữa, bảo trì thiết bị và phân công hàng ngày cho cho các thành viên của bộ phận bảo trì nhà máy.

2. Việt Hà là nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ phân tích thiết kế, triển khai và bảo trì phần mềm CMMS theo yêu cầu từng khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp vận hành, bảo trì và phát triển ứng dụng cho các nhà máy lớn, hiện đại sẽ hỗ trợ khách hàng phân tích hệ thống để phù hợp với yêu cầu quản lý và hiệu quả nhất, cũng như cung cấp một phần mềm chỉ cho riêng bạn.

Repair of cracked and damaged cast iron and other cast metals

CM2STEPCMPINSECIn ProcessFinished

The cracked metal is replaced with special metal stitching pins that we install by drilling and tapping to draw the sides of the crack together. This results in a continuous row of interlocking stitching pins to create a strong, pressure-tight repair. To restore the casting to its original strength, we install locks across the joint line of the pins by drilling a precision hole pattern with special drill fixtures. After the hole pattern is created, the locks are driven in, pulling the repair togther even tighter.
The repaired, metal-stitched area is gas and liquid tight to create a pressure tight repair. In addition, metal stitching dampens and absorbs compression stresses. It also spreads tensile strains and distributes the load away from the original failure point, while maintaining the alignment of the original surfaces.
This metal stitching method is employed mostly on cast iron components, but it is also effective on any other machinable metal, such as ductile iron, steel, aluminum and bronze castings.
If failed weld attempts damaged the metal, a repair may be possible after the affected area has been cut out so that a new piece can be "stitched" in. We can repair components with wall thicknesses from 3/16" to 12" and have the portable machining equipment required to handle dificult machining projects.

3. INTEGRATED ALARM, MONITORING AND CONTROL SYSTEM (IAMCS)

 

4. FULL VESSEL MANAGEMENT SYSTEM (FVMS)